Beasain


 
Hemen zaude: Hasiera > Arauak > Aurrekontuak >

Aurrekontuak


  2015 urtea 2016 urtea Diferentzia
 
Ondare eta Hazienda 3.563.269,72 3.734.387,56 -171.117,84
Gizarte Ongizatea 1.842.077,04 1.838.944,51 3.132,53
Euskara 458.512,69 418.888.27 39.624.42
Kultura 1.205.591,69

1.348.888,34

-143.296,65

Parte Hartze, Berdintasuna, Migrazioa, Hezkuntza

1.026.580,50 765.010,50

261.570,00

Hirigintza 1.744.674,66 1.025.882,27 718,792,39
Gazteria 241.566,88 255.159,73 -13.592,85
Antolakuntza 1.368.206,53 1.379.440,19 -11.233,66
Landa ingurua 250.800,00 191.827,00 58.973,00
Zerbitzuak 4.045.384,19 4.291.617,53

-246.233,34

Ingurugiroa 83.170,00 63.670,00 19.500
Turismo eta merkataritza 115.419,10 74.105,10 41.314,00
Total 15.945.253,00 15.387.821,00

557.432,00

 GASTUEN EGOERA 2.016an
 Pertsonalaren ordainketak
3.675.456.57
 Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak
5.920.187,15
 Interesak
15.000,00
 Transferentzia arruntak
3.423.975,47
 Kreditu global aeta bestelako ustekabeak
100.000,00
 Eragiketa Arrunten Guztizkoa
13.134.619,19
 
 
 Inbertsio errealak
1.536.201,81
 Kapital Transferentziak
105.000,00
 Finantza aktiboen aldaketak
77.000,00
 Finantza pasiboen aldaketak
535.000,00
 Kapital-eragiketen Guztizkoa
2.253.201,81
 
 
 AURREKONTUKO GASTUAK GUZTIRA
15.387,821,00
SARRERA EGOERA 2016
 Zuzeneko zergak
3.637.600,00
 Zeharkako zergak
115.000,00
 Tasak eta beste sarrera batzuk
2.135.660,00
 Transferentzia arruntak
9.372.111,00
 Ondare sarrerak
34.200,00
 Eragiketa arrunten guztizkoa
15.294.571,00
 
 
 Inbertsio errealen besterentzea
 
 Capital transferentziak
66.000,00
 Finantza aktiboak
27.250,00
 Finantza pasiboak
 
Kapital-eragiketen guztizkoa
93.250,00
 
 
 AURREKONTUKO SARRERAK GUZTIRA
15.387,821,00

Fitxategi erlazionatuak

 

Azken eguneratzea: 2016/02/18

 
Loinazko San Martin Plaza 1 - (20200). Tfnoa: 943028050
© Beasaingo Udala 2008
Erabilerraztasuna- Lege-informazioa- Datuen babesa- Erabiltzeko baldintzak