Beasain


 
Hemen zaude: Hasiera > Udala > Kontratatzailearen Profila >

Kontratatzailearen Profila


Beasaingo udaletxearekin kontratatzeko behar duzun informazio guztia aurkituko duzu hemen.

Loinazko San Martin Plaza, 1, 20200, Beasain
Teléfonoa: 943-028050
e-posta: udala@beasain.eus

Indarrean dauden kontratazio prozedurak

Mota Izena Epea
Zerbitzu "Beasain Indarberritu" Proiektua idaztea 2017-04-12
Zerbitzu Beasaingo udalerrian gizarte eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua 2017-03-27
Obra Zazpiturrieta Kalea berriro urbaniza­tzeko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa  2017-04-03
Zerbitzu Beasaingo udalerriko hiri antolamendurako plan orokorra idazteko zerbitzua emateko kontratua 2017-04-07
Zerbitzu Beasainen euskara hizkuntza errefortzua behar duten haurrentzako zerbitzua 2016-11-10
Hornidura Antzi­zar Kiroldegian igerilekuetako uraren berriztapeneko energiaren berreskura­tzailearen hornidura, instalakun­tza eta mar­txan ipin­tzea prozedura ireki bidez kontrata­tzeko administrazio baldin­tza zeha­tzen pleguak 2016-10-19
Zerbitzu Beasainen hizkun­tza errefor­tzua behar duten haurren­tzako zerbi­tzua kontrata­tzeko deialdia
2016-09-05
Obra Ezkiaga auzoko frontoian igogailu publikoa jar­tzeko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa 2016-08-30
Obra Nekolalde kalea berriro urbaniza­tzeko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa 2016-08-30
Obra Zazpiturrieta, 4. arean igogailua eta urbanizazio osagarria egiteko lanak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa egitea, baldin­tza plegu administratiboa onartuz 2016-08-16
Zerbitzu Beasaingo Udalaren eta bere organismo autonomoen aseguru pribatuak kontrata­tzeko deialdia egitea eta lehiaketa arautuko duten baldin­tza administratibo eta teknikoak 2016-07-19
Obra Kale asfaltatze lanak prozedura irekiaren bitartez kontratatzeko deialdi publikoa 2016-06-27
 

Beasain Lan tzen, S.A.ren jabe tza koa den eta Itolako industrialdean dagoen (6. sektorea) eta 295,90 m² dituen B-6 pabiloia besteren tzea, horretako baldin tza plegua onartuz

2016-05-18
Zerbitzu Mendekotasuna duten adineko pertsonentzako Beasaingo Loinatz eguneko zentroaren erabilera eta kudeaketa eta Beasaingo udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzuen kontratazioa 2016-05-25
Zerbitzu

Beasaingo udal eraikinak eta lokalak garbitzeko zerbitzua kontratatzeko lehiaketa

 
Zerbitzu Deialdi publikoa egitea eta baldin­tza plegua onar­tzea, Igar­tzako mul­tzo monumentalaren kudeaketa eta ustiaketa kontrata­tzeko 2016-03-07
Zerbitzu «Beasaingo Udalaren eta bere organismo autonomoen aseguru pribatuak kontrata­tzeko deialdia egitea eta lehiaketa arautuko duten baldin­tza administratibo eta teknikoak  2016-02-01 14:30-etan
Zerbitzu Prozedura irekiaren bitartez, Administrazio-baldintzen agiria, hirigintza arloan laguntza teknikoa kontratatzea 2016-01-29 14:30-etan
Zerbitzu Prozedura irekiaren bitartez, hirigintza arloan laguntza tekniko nahiz juridiko zerbitzua eta beasaingo udalaren prozesuko defentsa kontratatzea  
Zerbitzu Berdintasun eta partehartze Alorreetan garatu beharreko jardueren aholkularitza eta elkarlan zerbitzua kontratatzea 2015-11-12
Obra Itolako B-6 pabilioia saltzeko kontratazioa 2015-09-18
Obra Kale asfalta­tze lanak prozedura irekiaren bitartez kontrata­zioa 2015-05-25
Obra Itolako 6. sektoreko C6 pabilioiaren salmenta 2015-05-06
Zerbitzu Beasaingo Udalerrian parke, lorategi, berdegune eta bide-zuhaitzak mantentzeko zerbitzua kontratatzea 2015-06-03
Obra Oriako Pasealekuan igogailu publikoa instalatzeko obrak kontratatzea  
Zerbitzu Deialdi publikoa egitea, Beasaingo Udalaren trafikoko eta TAOko multen borondatezko bilketa eta tributuen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarreren betearazpideko zergabilketareko elkarlana kontrata­tzea 2015-04-13
Obra  Urbialde plaza berrurbanizatzeari buruzko proiektua 2015-04-20
Obra Erretiratuen Etxeko azpi-berritze obrei buruzko Proiektua 2015-04-20
Obra Astazaldi Ark, S.L.ek ida­tzi­tako eta 2014ko abenduaren data duen, Murumendi ikaste­txean obrak. II fasea, pistaren asfaltaketa eta komunak, izeneko Proiektua 2015-03-14
Obra 2014ko abenduaren 14ko data duen, Alkartasuna ikaste­txean obrak egiteari buruzko Proiektua 2015-03-14
Obra Jose Miguel Iturriotz-Joan XXIIIko igogailua, pasagunea eta urbanizazio osagarria eraiki­tzeko proiekturako (urbanizazio-proiektuaren separata) prozedura ireki bidezko lan-kontratuaren administraziozko klausula bereziaren plegua 2015-03-03
Obra Barrendain Plaza eta Nafarroa etorbideko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa onartzea (1etik 25era) 2014-10-25
Obra Itolako 6. sektoreko C6 pabilioiaren salmenta 2014-09-30
Obra Barrendain Plaza eta Nafarroa etorbideko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa onartzea 2014-09-03
Obra Antzizar kirodegiko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa onartzea 2014-09-03
Obra Kale asfalta­tze lanak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa onartzea 2014-07-26
Obra Oriamendi kalearen hiritar­tze lanak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko, baldin­tza plegu administratiboa onartzea 2014-07-07
Obra Alkartasuna Lizeo ikaste­txean berrikun­tza obrak (leihoak alda­tzea), prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzea 2014-06-13
Obra Murumendi ikaste­txean berrikun­tza obrak (lehen ekitaldia) prozedura irekiaren bitartez kontrata­tze 2014-06-12
Obra Udal hilerrian horma-hilobiak berri­tzeko lanak egiteko obra-proiektua kontratazioa 2014-04-01
Zerbitzu Igartzako multzo monumentalaren kudeaketa eta ustiaketa kontratazioa 2014-02-28

Esleitutako Kontratuak

Mota Izena Epea
 

Azken eguneratzea: 2017/03/28

 
Loinazko San Martin Plaza 1 - (20200). Tfnoa: 943028050
© Beasaingo Udala 2008
Erabilerraztasuna- Lege-informazioa- Datuen babesa- Erabiltzeko baldintzak